side-area-logo
CAPACITEITS-
MANAGEMENT
CAPACITEITSMANAGEMENT
Diensten_Ondersteunend_tekening_CAPACITEIT
capaciteitsmanagement helpt u om uw teamleden efficiënt in te zetten
UREN-INVENTARISATIE

Capaciteitsmanagement voor uw organisatie, zo helpt PrYme met het in kaart brengen van de hoeveelheid werk.  Vervolgens wordt dit uitgezet tegen de planning. Op basis hiervan kan er taakspecifiek een schatting van het gewenste aantal FTE worden gemaakt.

PROJECTSTRUCTUUR

PrYme Professionals maakt gebruikt van work- of product-breakdown-structures (WBS en PBS). Hierdoor kunnen uren van verschillende teamleden gekoppeld worden aan de juiste taken of producten. Handig als je weet dat er op den duur extra capaciteit nodig is en hier tijdig een aanvraag voor gedaan kan worden!

Diensten_Ondersteunend_tekening_CAPACITEIT
capaciteitsmanagement helpt u om uw teamleden efficiënt in te zetten
WELLICHT OOK INTERESSANT

Bij PrYme Professionals helpen we niet alleen met capaciteitsmanagement, maar doen we nog veel meer. Wellicht kunnen we u ook met de volgende diensten op weg helpen:

PLANNINGSMANAGEMENT
Planning is voor elke organisatie en opdrachtgever essentieel. Het geeft inzicht in de doorlooptijd, prioritering en onderlinge samenhang van activiteiten. Hiermee kan de sturing en controle op processen effectief uitgevoerd worden.
RISICOMANAGEMENT
Organisaties zijn gebaat bij het ‘risicogestuurd’ leiden van hun projecten. Door in beeld te brengen welke risico’s impact hebben op het projectresultaat kunnen er tijdig maatregelen worden genomen en wordt adequate projectbeheersing mogelijk.
KWALITEITSMANAGEMENT
Terecht hechten veel bedrijven grote waarde aan het borgen en verbeteren van kwaliteit. Hierin kunnen grote stappen genomen worden door het in kaart brengen en optimaliseren van processen. Goede processen vormen de basis voor goede kwaliteit producten.