side-area-logo
FINANCIEEL MANAGEMENT
FINANCIEEL MANAGEMENT

Financiën worden meegenomen in elke projectbeslissing. Daarom is het belangrijk om te komen tot betrouwbare inzichten over de financiële situatie. Door middel van heldere en complete rapportages maken de professionals van PrYme het mogelijk om de projectontwikkelingen eenvoudig te volgen en goed onderbouwde beslissingen te maken.

HOUDT UW PROJECT BEHEERSBAAR

Met een actueel overzicht bent u in staat de financiële knelpunten sneller te herkennen. Op basis van de verkregen inzichten kunnen de professionals van PrYme u adviseren over mogelijke beheersmaatregelen waarmee het verschil tussen prognose en budget verkleint kan worden. Zo houden we uw project beheersbaar.

ONZE WERKWIJZE

Voor het borgen en optimaliseren van financiële processen werken de professionals van PrYme met een bewezen, effectieve werkwijze, gebaseerd op een model van continue verbetering: Plan (raming, budget, budgetreeks) – Do (voortgang, prognose) – Check (financiële toets) – Act (budgetmutatie, prognose bijstellen).

RAAKVLAKKEN
FINANCIEEL MANAGEMENT EN TIJD

De gemaakte raming kan worden scherpgesteld met de planning om tot een budget te komen. Uitloop in de tijd kan hiermee ook direct worden vertaald in de hoogte van eventuele extra kosten.

FINANCIEEL MANAGEMENT EN RISICO’S

Wanneer de risico’s nader worden bestudeerd, kan in de raming de post “voorzien/onvoorzien” worden onderbouwd. Zo komen de geïdentificeerde risico’s niet als (financiële) verrassing wanneer ze optreden.

WELLICHT OOK INTERESSANT

Bij PrYme Professionals adviseren we niet alleen over financieel management, maar doen we nog veel meer. Wellicht kunnen we u ook met de volgende diensten op weg helpen:

PLANNINGSMANAGEMENT
Planning is voor elke organisatie en opdrachtgever essentieel. Het geeft inzicht in de doorlooptijd, prioritering en onderlinge samenhang van activiteiten. Hiermee kan de sturing en controle op processen effectief uitgevoerd worden.
RISICOMANAGEMENT
Organisaties zijn gebaat bij het ‘risicogestuurd’ leiden van hun projecten. Door in beeld te brengen welke risico’s impact hebben op het projectresultaat kunnen er tijdig maatregelen worden genomen en wordt adequate projectbeheersing mogelijk.
KWALITEITSMANAGEMENT
Terecht hechten veel bedrijven grote waarde aan het borgen en verbeteren van kwaliteit. Hierin kunnen grote stappen genomen worden door het in kaart brengen en optimaliseren van processen. Goede processen vormen de basis voor goede kwaliteit producten.