Nieuw jaar, nieuwe kansen: op weg naar Kansenmanagement?

Goede voornemens stellen is een aloude traditie bij de start van het nieuwe jaar. Op persoonlijk of zelfs professioneel vlak worden doelen gesteld die onszelf uitdagen, maar vaak ebt de ambitie al snel weg. Men is, meestal onterecht, geneigd te denken dat simpelweg het vereiste doorzettingsvermogen ontbreekt. Wat vaak wel mist is een goed plan. Een plan waarin nagedacht is over moeilijkheden die je tegenkomt op weg naar je doel. Als deze obstakels niet inzichtelijk zijn, kan tegenslag onoverkomelijk lijken. Het doel wordt onhaalbaar geacht of zelfs losgelaten.

De kern van goed projectmanagement houdt in dat je mogelijke obstakels in kaart brengt en al in een vroeg stadium nadenkt over oplossingen, oftewel: het toepassen van risicomanagement. Risicomanagement is een uitstekende strategie om doelstellingen haalbaar te maken. Nog effectiever wordt dit als je het koppelt aan kansenmanagement. Qua uitvoering is kansenmanagement gelijkend aan risicomanagement, de twist zit in de manier van denken: een positieve mindset. Met de kritische blik van risicomanagement gaat men vaak voorbij aan mogelijkheden c.q. kansen die zich ook aandienen. Wanneer men deze niet (h)erkent en meeneemt, is dat pas echt “een gemiste kans”.

Om in 2022 de volledige potentie van jouw project te benutten, is het dan ook een uitstekend voornemen om ruimte te creëren voor kansenmanagement. Bijvoorbeeld door te starten met een teamsessie waarin open ideeën worden gedeeld, waardoor je met een andere blik gaat kijken naar het project. Dit zorgt ervoor dat stakeholders gezamenlijk en gestructureerd gaan sparren. Zo start je een ontwikkeling van omdenken, via doordenken naar uiteindelijk vooruitdenken. De structuur die kansenmanagement biedt, maakt dat de ideeën uiteindelijk een inzichtelijk strategisch plan vormen.

Kansenmanagement geeft je een goede basis voor jouw plan bij de start van een project en geeft uitstekende handvatten om lopende projecten te optimaliseren. Begin dit nieuwe jaar met de beste voornemens voor jouw project en start met kansenmanagement.

Meer weten over kansenmanagement, neem contact met ons op: info@pryme.nl

Volg ons op LinkedIn voor onze ervaringen met kansenmanagement.