side-area-logo
De rol van projectbeheersing binnen de opgave RES

Voor wie betrokken is bij de Nederlandse opgave van duurzaamheid en milieu is de Regionale Energiestrategie (RES) een bekend begrip. Deze regionale invulling van het Klimaatakkoord van Parijs richt zich voornamelijk op hernieuwbare ​elektriciteit op land en hernieuwbare warmte met de daarbij nodige infrastructuur en opslag. In de periode tot en met 2030 moeten in Nederland in totaal 1,5 miljoen woningen en overige gebouwen van het aardgas af; een uitdaging van deze ongekende omvang vereist een planmatig aanpak voor alle actoren.

Afbeelding 1. Herziene planning RES. bron: Nationaal Programma RES.

Wat kan PrYme in deze planmatig aanpak betekenen?

Een integrale aanpak en beheersing op verschillende niveaus op maat zijn belangrijke uitgangspunten bij het behalen van de doelstelling van het Klimaatakkoord. Voor het uitvoeren van een dermate grote regisserende taak van gemeenten is een goede ondersteuning bij projectbeheersing essentieel. PrYme Professionals is in staat om middels een planmatig ‘framework’ gestructureerd en helder uitvoering te geven aan het behalen van de doelstellingen van gemeenten. Het team van PrYme  wil meedenken over en meewerken (ontzorgen) aan een beheersbaar project, waarbinnen risico’s (bedreigingen) worden beheerst en kansen kunnen worden benut.

In de voorbije maanden en tot op dit moment wordt Nederland (en de hele wereld) geteisterd door het coronavirus. Zolang deze pandemie niet in voldoende mate beheerst kan worden, zullen we de komende tijd op steeds meer vlakken gevolgen daarvan ondervinden. Deze gevolgen hebben ook hun weerslag op de uitvoering van de klimaatplannen. Vertraging in tijd, kosteneffecten en capaciteitsinzet kunnen behoorlijke impact hebben op de planning c.q. het op tijdig behalen van de doelstellingen. Dit vereist o.a. extra aandacht in de projectbeheersing.

Afbeelding 2. Beheersing energietransitie op verschillende niveaus. ©PrYme

Lees de volgende in deze reeks blogs over de energietransitie in Nederland, waarbij wij onder andere ingaan op een van onze huidige projecten in het kader van energietransitie.

Het team van PrYme Professionals, mei 2020.