side-area-logo
De opgave RES en samenwerking

In onze eerdere blog hebben we ten aanzien van procesbeheersing binnen de Regionale Energie Strategie (RES) de verschillende niveaus weergegeven, namelijk: strategisch, tactisch en operationeel. Voor wat betreft de uitwerking van de processen zal er tijdig moeten worden nagedacht over een procesplanning en het in kaart brengen van de bedreigingen en risico’s. Samenwerking tussen stakeholders (regionale coördinatoren, gemeenten, burgers en uitvoerders), op zowel horizontaal als verticaal niveau, is noodzakelijk bij de uitrol en implementatie van processen.  

Een verbindende rol

PrYme Professionals kan gemeenten en andere stakeholders faciliteren en ontzorgen in de integrale proces-en projectbeheersing door samen te werken in een verbindende rol. Hoe ziet die werkwijze er idealiter uit?

Afbeelding 1. De werkwijze van PrYme.
Maatwerk is de oplossing!

Welke dienstverlening willen we u als klant bieden om projectbeheersing te bevorderen? Wat voor soort samenwerking werkt? Hoe gaan we om met planning en risico’s? Hoe delen we projectinformatie? Onze ervaring is dat door onze werkwijze scherpte ontstaat om tot de kern te komen. In ons werk is maatwerk in afstemming met de klant onze sleutel tot succes. PrYme bewerkstelligt dit door bijvoorbeeld onlinesessies, challenges en kennisgerichte sessies.

Ervaring in de praktijk

Haarlem is één van de gemeenten die in de uitvoeringsfase zit ten aanzien van de aanleg van het warmtenet. PrYme is hierbij betrokken voor wat betreft risicobeheersing en planning. De hier opgedane ervaring en geleerde lessen maken dat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Dat neemt niet weg dat het programma in 30 regio’s uiteraard meer vereist. Enkel varen op de koers van uniformiteit werkt beperkend tijdens de uitvoering: maatwerk is vereist.

Zit COVID-19 niet in de weg nu we juist meer moeten samenwerken?

In de samenwerking biedt COVID-19 niet alleen beperkingen, maar zeker ook kansen. Onze ervaring is dat juist online sessies een veel breder gezelschap trekken. En waar je in een werksessie op kantoor misschien snel naast degene gaat zitten die je kent, zit je in een online werksessie ineens ‘naast’ mensen die je nog niet kende. Wat dat betreft brengt deze pandemie juist nieuwe kansen. Waar we eerst fysiek aanwezig moesten zijn, blijkt dat we ook online de beste dienstverlening kunnen bieden.

Samenwerken is de sleutel

Dat klinkt eenvoudig, maar is het in de praktijk niet altijd. Echter, door een continue afstemming wordt maatwerk mogelijk en zorgen we voor een succesvolle samenwerking. Elk van de niveaus en elk van de daarin te managen deelprocessen kennen gemeenschappelijke uitdagingen in planning en risico’s. Door gebruik te maken van de door PrYme opgedane kennis en ervaring kunnen vraagstukken al in een vroeg stadium worden gedefinieerd, beoordeeld en kan tijdig worden bijgestuurd.

De meerwaarde van processturing, risicobeheersing en planning wordt daardoor opgeschaald en PrYme kan hierin een essentiële factor toevoegen: knelpunten (h)erkennen voordat ze daadwerkelijk ontstaan. In een samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer biedt PrYme maatwerk en toegevoegde waarde.

Het team van PrYme Professionals, september 2020.