side-area-logo
PRIMAIRE DIENSTEN

PrYme Professionals heeft zich in de afgelopen 15 jaar gespecialiseerd in planningen, risicodossiers en kwaliteitsmanagement. Het combineren van deze drie taken is volgens ons de eerste stap naar een integrale projectbeheersing. PrYme Professionals verenigd haar expertises met ondersteunende diensten tot een volledig integrale aanpak. Zo bieden wij opdrachtgevers precies waar zij behoefte aan hebben. We nemen zorgen weg en voegen expertise toe.

PLANNINGSMANAGEMENT
Planning is voor elke organisatie en opdrachtgever essentieel. Het geeft inzicht in de doorlooptijd, prioritering en onderlinge samenhang van activiteiten. Hiermee kan de sturing en controle op processen effectief uitgevoerd worden.
RISICOMANAGEMENT
Organisaties zijn gebaat bij het ‘risicogestuurd’ leiden van hun projecten. Door in beeld te brengen welke risico’s impact hebben op het projectresultaat kunnen er tijdig maatregelen worden genomen en wordt adequate projectbeheersing mogelijk.
KWALITEITSMANAGEMENT
Terecht hechten veel bedrijven grote waarde aan het borgen en verbeteren van kwaliteit. Hierin kunnen grote stappen genomen worden door het in kaart brengen en optimaliseren van processen. Goede processen vormen de basis voor goede kwaliteit producten.
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

PrYme Professionals verenigd haar expertises met ondersteunende diensten tot een volledig integrale aanpak. Planningen kunnen worden gekoppeld met capaciteitsmanagement, risicodossiers met financieel management en visuele ondersteuning met kwaliteitsmanagement om duidelijk te kunnen rapporteren. Zo bieden wij opdrachtgevers precies waar zij behoefte aan hebben. We nemen zorgen weg, bieden ondersteuning en voegen expertise toe.