side-area-logo
KWALITEITS-
MANAGEMENT
KWALITEITSMANAGEMENT

Terecht hechten veel organisaties grote waarde aan het borgen en verbeteren van kwaliteit. Dit komt voornamelijk doordat er steeds hogere eisen aan de kwaliteit van producten en processen worden gesteld. Kunnen de beloftes waargemaakt worden? Met interne kwaliteitsborging identificeren we verbeterpunten en gaan we hiermee aan de slag.

Diensten_pijlenschemas_KWALITEIT_voor
van projectstart naar afronding
zónder kwaliteitsmanagement
Diensten_pijlenschemas_KWALITEIT_tijdens
van projectstart naar afronding
mét kwaliteitsmanagement
WERKEN AAN HOGERE KWALITEIT

Een hogere kwaliteit is alleen dan haalbaar, wanneer ‘verbeteren’ een essentieel element vormt binnen de visie van de opdrachtgever en in het dagelijks werk. Borging en verdere groei en verbetering begint dan ook door te focussen op het proces. Door middel van toetsing en het uitvoeren van audits realiseren wij ons doel om de kwaliteit van uw organisatie en dienstverlening continu te verbeteren.

ONZE METHODE

Voor het borgen en optimaliseren van processen werken de professionals van PrYme met een bewezen, effectieve werkwijze, die gebaseerd is op het algemene model van continue verbetering: Plan-Do-Check-Act.

DE KWALITEITSMANAGEMENTCYCLUS
RAAKVLAKKEN
KWALITEIT EN RISICO’S

De kwaliteitsadviseurs van PrYme houden uw (bedrijfs-)processen kritisch in de gaten. Risicovolle processen worden geïnventariseerd, verbeteracties worden geformuleerd en vervolgens planmatig geïmplementeerd, samen met alle betrokkenen.

LEAN MANAGEMENT

Procesverbeteringen doorvoeren binnen uw organisatie? Wilt u uw (bedrijfs-)processen naar een hoger plan tillen? De kwaliteitsmanagers van PrYme helpen u op effectieve wijze meer waarde toe te voegen en efficiëntere, breed gedragen processen tot stand te brengen.

ONZE KWALITEITSADVISEURS
ONZE KWALITEITS-
ADVISEURS

Maak kennis met onze kwaliteitsmanagers. Ze helpen u graag op weg bij het in kaart brengen van uw processen en toetsen van de kwaliteit binnen uw project. Termen als procesrisico’s, KAD-toets en audits zijn ons niet vreemd. Daarnaast helpen zij ook graag met het creëren van draagvlak voor kwaliteitsmanagement en het combineren met plannings- en risicomanagement.

WELLICHT OOK INTERESSANT

Bij PrYme Professionals borgen we niet alleen kwaliteit, maar doen we nog veel meer. Wellicht kunnen we u ook met de volgende diensten op weg helpen:

PLANNINGSMANAGEMENT
Planning is voor elke organisatie en opdrachtgever essentieel. Het geeft inzicht in de doorlooptijd, prioritering en onderlinge samenhang van activiteiten. Hiermee kan de sturing en controle op processen effectief uitgevoerd worden.
RISICOMANAGEMENT
Organisaties zijn gebaat bij het ‘risicogestuurd’ leiden van hun projecten. Door in beeld te brengen welke risico’s impact hebben op het projectresultaat kunnen er tijdig maatregelen worden genomen en wordt adequate projectbeheersing mogelijk.
KWALITEITSMANAGEMENT
Terecht hechten veel bedrijven grote waarde aan het borgen en verbeteren van kwaliteit. Hierin kunnen grote stappen genomen worden door het in kaart brengen en optimaliseren van processen. Goede processen vormen de basis voor goede kwaliteit producten.