side-area-logo
PLANNINGS-
MANAGEMENT
PLANNINGSMANAGEMENT

Planning is voor elke organisatie essentieel. Het geeft inzicht in de prioritering van activiteiten, hun onderlinge samenhang en maakt effectieve sturing en controle op processen mogelijk. Onze professionals zetten uw planning van hoofdlijn tot detail op en werken binnen het projectteam tegelijkertijd aan het vergroten van het draagvlak voor planningen.

Diensten_pijlenschemas_PLANNING_voor
van projectstart naar afronding
zónder planningsmanagement
Diensten_pijlenschemas_PLANNING_tijdens
van projectstart naar afronding
mét planningsmanagement
PLANNEN HELPT BIJ HET MAKEN VAN KEUZES

Planning richt zich niet uitsluitend op de stappen die nodig zijn om een doel te bereiken. Het is evengoed een uitstekend hulpmiddel om verschillende scenario’s te analyseren en door te rekenen. Zo zijn we in staat u te helpen met het maken van belangrijke keuzes.

EEN PLANNING GEEFT INZICHT IN DE VOORTGANG VAN UW PROJECT

Door afhankelijkheden tussen activiteiten te definiëren en de planning up-to-date te houden, kunnen knelpunten sneller worden herkend. Bij een wijziging in het kritieke pad, kunnen eventuele gevolgen van veranderingen in de planning sneller en beter inzichtelijk worden gemaakt. Deze inzichten maken het mogelijk om beheersmaatregelen tijdig toe passen en ongewenste effecten te beperken.

PLANNINGSMANAGEMENT
RAAKVLAKKEN
PLANNING EN RISICO’S

Risico’s kunnen grote invloed hebben op de planning. Met die wetenschap ondersteunen we opdrachtgevers. Dit doen we door risico’s te koppelen aan de planning en die door te rekenen, zo kunnen we met behulp van een Monte Carlo-simulatie inzicht geven in een reële doorlooptijd en toprisico’s van een project.

ONZE PLANNERS

Maak kennis met onze planners. Ze helpen u graag op weg bij het opstellen, bewaken en aanpassen van uw planningen. Termen als kritieke pad, Monte Carlo Analyse en P85-datum zijn ons niet vreemd. Wij worden allemaal enthousiast van Gantt-charts en draaien met plezier een tornadodiagram uit. Daarnaast denken we graag mee over de wijze waarop mijlpalen gecommuniceerd worden!

WELLICHT OOK INTERESSANT

Bij PrYme Professionals stellen we niet alleen planningen op, maar doen we nog veel meer. Wellicht kunnen we u ook met de volgende diensten op weg helpen:

PLANNINGSMANAGEMENT
Planning is voor elke organisatie en opdrachtgever essentieel. Het geeft inzicht in de doorlooptijd, prioritering en onderlinge samenhang van activiteiten. Hiermee kan de sturing en controle op processen effectief uitgevoerd worden.
RISICOMANAGEMENT
Organisaties zijn gebaat bij het ‘risicogestuurd’ leiden van hun projecten. Door in beeld te brengen welke risico’s impact hebben op het projectresultaat kunnen er tijdig maatregelen worden genomen en wordt adequate projectbeheersing mogelijk.
KWALITEITSMANAGEMENT
Terecht hechten veel bedrijven grote waarde aan het borgen en verbeteren van kwaliteit. Hierin kunnen grote stappen genomen worden door het in kaart brengen en optimaliseren van processen. Goede processen vormen de basis voor goede kwaliteit producten.