side-area-logo
QUICK SCAN
24 UUR

Start u een nieuw project of is er een bestaand project dat bijgestuurd moet worden? Vaak is het lastig om de pijnpunten te duiden en overzicht te krijgen. PrYme helpt u graag om weer vooruit te komen, daarom maken wij met behulp van een Quick Scan een grondige analyse van uw project. Aan de hand van ons PrYme framework wordt een advies uitgebracht en een constructief plan van aanpak aangeboden. Tevreden? Dan kunnen de professionals van PrYme gelijk aan de slag.

Diensten_Ondersteunend_tekening_QUICKSCAN
vanuit de quickscan krijgt u binnen korte tijd een gedegen advies voor uw project
31 DAGEN

PrYme komt op uw wens graag een kijkje nemen op de werkvloer en na 31 dagen ontvangt u het eerste maandrapport met daarin de stand van zaken. Grote wijzigingen, onduidelijkheden en de acties voor de komende maand worden hierin beschreven. De verwachtingen duidelijk, dat is waar PrYme in gelooft.

3 MAANDEN

Feedback is erg belangrijk voor PrYme, zo kunnen wij altijd onze processen en werkzaamheden verbeteren. Samen met u en uw organisatie evalueren wij daarom na drie maanden de resultaten van onze werkzaamheden.

WELLICHT OOK INTERESSANT

Bij PrYme Professionals doen we niet alleen Quickscans, maar nog veel meer. Wellicht kunnen we u ook met de volgende diensten op weg helpen:

PLANNINGSMANAGEMENT
Planning is voor elke organisatie en opdrachtgever essentieel. Het geeft inzicht in de doorlooptijd, prioritering en onderlinge samenhang van activiteiten. Hiermee kan de sturing en controle op processen effectief uitgevoerd worden.
RISICOMANAGEMENT
Organisaties zijn gebaat bij het ‘risicogestuurd’ leiden van hun projecten. Door in beeld te brengen welke risico’s impact hebben op het projectresultaat kunnen er tijdig maatregelen worden genomen en wordt adequate projectbeheersing mogelijk.
KWALITEITSMANAGEMENT
Terecht hechten veel bedrijven grote waarde aan het borgen en verbeteren van kwaliteit. Hierin kunnen grote stappen genomen worden door het in kaart brengen en optimaliseren van processen. Goede processen vormen de basis voor goede kwaliteit producten.