side-area-logo
RAPPORTAGE
Diensten_Ondersteunend_tekening_RAPPORTAGE
reguliere rapportages helpen u om uw project te beheersen
(MAAND) RAPPORTAGES

PrYme heeft veel ervaring met maandelijkse rapportages over integrale projectbeheersing. Inzicht in de grootste wijzigingen, impact op de planning en de voortgang van het project komen maandelijks in uw inbox terecht.

EIGEN FORMAT

Ook het werken met kwartaalrapportages in de softwarepakketten die binnen uw organisatie worden gebruikt of in een ander format is bij PrYme mogelijk. Door de technische achtergrond van onze werknemers is deze klus snel gedaan.

Diensten_Ondersteunend_tekening_RAPPORTAGE
reguliere rapportages helpen u om uw project te beheersen
WELLICHT OOK INTERESSANT

Bij PrYme Professionals stellen we niet alleen rapportages op, maar doen we nog veel meer. Wellicht kunnen we u ook met de volgende diensten op weg helpen:

PLANNINGSMANAGEMENT
Planning is voor elke organisatie en opdrachtgever essentieel. Het geeft inzicht in de doorlooptijd, prioritering en onderlinge samenhang van activiteiten. Hiermee kan de sturing en controle op processen effectief uitgevoerd worden.
RISICOMANAGEMENT
Organisaties zijn gebaat bij het ‘risicogestuurd’ leiden van hun projecten. Door in beeld te brengen welke risico’s impact hebben op het projectresultaat kunnen er tijdig maatregelen worden genomen en wordt adequate projectbeheersing mogelijk.
KWALITEITSMANAGEMENT
Terecht hechten veel bedrijven grote waarde aan het borgen en verbeteren van kwaliteit. Hierin kunnen grote stappen genomen worden door het in kaart brengen en optimaliseren van processen. Goede processen vormen de basis voor goede kwaliteit producten.