side-area-logo
LUV-VTS
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken
LUV-VTS

LUV VTS is een sprekend voorbeeld van een project waarbij PrYme Professionals een zeer gevarieerd portfolio aan ondersteuning biedt.

De vervanging en het onderhoud van de huidige VTS (Vessel Traffic Systems) voor de Nederlandse vaarwegen en havengebieden, dient om de veiligheid en vlotheid op het water te garanderen. Schepen moeten er veilig mee kunnen navigeren op zee, van en naar havens en over rivieren…

LEES MEER
A24 Blankenburgverbinding

Het project Blankenburgverbinding komt voort uit de MIRT-verkenning “Rotterdam Vooruit” en het daaruit volgende “Masterplan Rotterdam Vooruit”.

In de verkenningsfase, toen nog onder de naam Nieuwe Westelijke Oeververbinding, zijn twee mogelijke tracés onderzocht: de Oranjeverbinding bij de Maeslantkering en de Blankenburgverbinding ten oosten van Maassluis en Rozenburg. Op 5 november 2013 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de keuze voor de Blankenburgverbinding-variant Krabbeplas-West definitief vastgesteld in de Rijksstructuurvisie en is daarmee de planfase van start gegaan…

LEES MEER
blankenburgverbinding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt
Baltic Ace
SMIT Salvage | Towage
BALTIC ACE

De Baltic Ace, een enorm roll-on-roll-offschip voor het vervoer van auto’s en vrachtwagens, zonk voor de Nederlandse kust na een aanvaring. Het schip, 148 meter lang, lag op 35 meter diepte in een van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Door de geringe diepte hinderde het wrak een veilige en snelle doorvaart voor de ruim zestienduizend schepen die er jaarlijks passeren. Daar kwam nog bij dat het wrak zo’n 540.000 liter stookolie bevatte. Een potentiële milieuramp lag op de loer.

In de zomer van 2014 begon Rijkswaterstaat met het bergen. Eerst werd de stookolie opgeruimd…

LEES MEER
REFIT TRIDENS

Al sinds 1989 voert de Nederlandse overheid visserijonderzoek uit in de Noordzee met behulp van het vaartuig Tridens. De resultaten helpen de kwaliteit en de hoeveelheid vis in een bepaald gebied vast te stellen. Na 25 jaar trouwe dienst voldeed het vaartuig niet meer om actuele vraagstukken in visserijonderzoek te beantwoorden. De Tridens was aan vervanging toe: In twee fases werd vrijwel het hele schip ‘gerefit’. Het onderhoud bestond onder andere uit het uitbreiden van de accommodatie, een vernieuwde brug en de installatie van een dropkeel.

Vanwege de geplande visserijonderzoeken was het opstellen en hanteren van een strakke planning onvermijdelijk. Een lastige taak…

LEES MEER
refit tridens
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat