side-area-logo
OVER DE
BALTIC ACE
OVER DE BALTIC ACE

De Baltic Ace, een enorm roll-on-roll-offschip voor het vervoer van auto’s en vrachtwagens, zonk voor de Nederlandse kust na een aanvaring. Het schip, 148 meter lang, lag op 35 meter diepte in een van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Door de geringe diepte hinderde het wrak een veilige en snelle doorvaart voor de ruim zestienduizend schepen die er jaarlijks passeren. Daar kwam nog bij dat het wrak zo’n 540.000 liter stookolie bevatte. Een potentiële milieuramp lag op de loer.

In de zomer van 2014 begon Rijkswaterstaat met het bergen. Eerst werd de stookolie opgeruimd. Daarna werd het wrak in delen gezaagd om het te kunnen borgen. De zeebodem moest schoon worden opgeleverd, alle milieurisico’s moesten worden weggenomen, en de schepen van en naar Rotterdam moesten weer ongehinderd en veilig gebruik kunnen maken van de scheepvaartroute.

PrYme Professionals was in dit project vanaf de voorbereidingsfase in 2013 tot en met de berging eind 2015 verantwoordelijk voor plannings-, risico- en kwaliteitsmanagement. Uitgaande van een technische uitwerking van diverse bergingsmethoden, voorgesteld door het technisch team van Rijkswaterstaat, hebben de professionals van PrYme de tijdsplanning zowel deterministisch als probabilistisch doorgerekend voor de haalbaarheid van verschillende voorkeursscenario’s.

DE ROL VAN PRYME
SCENARIO

Na de definitieve keuze van de bergingsmethode ‘algehele berging’ werd het project op planning en risico’s gemonitord tot het moment van de gunning van de uitvoeringswerkzaamheden van de berging van Baltic Ace.

VISUALISATIE

Tijdens dit traject hebben de professionals van PrYme een substantiële bijdrage geleverd in het visualiseren van de sturingsinformatie op een visualisatiebord, het zogenaamde ‘zonebord’.

KWALITEITSBORGING

Zowel tijdens de voorbereidings- als de uitvoeringsfase heeft PrYme een substantiele bijdrage geleverd aan de procesbeschrijvingen. Deze dienden als input voor jaarlijkse terugkerende procestoetsen en systeemaudits. Ook in het vervolgtraject, tijdens de uitvoering, is het werkproces van de aannemer middels Systeem Contractbeheering (SCB) getoetst.

PROJECTSUCCES

Dankzij een goede samenwerking tussen de professionals van PrYme en de overige projectteamleden is de berging van het wrak van de Baltic Ace voorspoedig verlopen. Op 24 november 2015 werd de operatie voltooid, ruim binnen de gestelde deadline van 31 december 2015.