side-area-logo
OVER DE BLANKENBURG-
VERBINDING
OVER DE BLANKENBURGVERBINDING

Het project Blankenburgverbinding komt voort uit de MIRT-verkenning “Rotterdam Vooruit” en het daaruit volgende “Masterplan Rotterdam Vooruit”. In de verkenningsfase, toen nog onder de naam Nieuwe Westelijke Oeververbinding, zijn twee mogelijke tracés onderzocht: de Oranjeverbinding bij de Maeslantkering en de Blankenburgverbinding ten oosten van Maassluis en Rozenburg. Op 5 november 2013 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de keuze voor de Blankenburgverbinding-variant Krabbeplas-West definitief vastgesteld in de Rijksstructuurvisie en is daarmee de planfase van start gegaan.

Het tracé van deze variant verbindt de A20 met de A15 en omvat een knooppunt met de A20 met verdiept aangelegde af- en toeritten, een landtunnel van 510 meter lang, een kanteldijk, een zinktunnel van 945 meter lang onder de Nieuwe Waterweg/het Scheur en een hoge aansluiting van de Blankenburgverbinding op de A15. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg met drie rijstroken per rijrichting.

Dit tracébesluit is op 28 maart 2016 vastgesteld en binnen nog geen anderhalve maand volgde het uitvoeringsbesluit, waardoor op 19 mei 2016 de aanbestedingsfase van start kon gaan.Het totale project is geraamd op ongeveer 1,1 miljard euro, waarvan een deel uit tol bekostigd zal worden. PrYme Professionals is in dit project tijdens de planfase bij Rijkswaterstaat ingestapt en was tot en met november 2016 verantwoordelijk voor de planning. PrYme heeft de tijdsplanning op orde gebracht zodat de Gate Review succesvol doorlopen kon worden en heeft sindsdien herhaaldelijk getoetst op de haalbaarheid door middel van PPI’s.

blankenburgverbinding
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt
DE ROL VAN PRYME
DRAAGVLAK

Met de komst van PrYme op het project is er binnen korte tijd uit de bestaande planningen en de recente ontwikkelingen één integrale projectplanning gemaakt. Met het herkenbaar maken van deze planning, heeft PrYme er voor gezorgd dat het team zich al snel eigenaar voelde van de planning.

CONTINUÏTEIT

PrYme heeft de tijdsplanning niet alleen herkenbaar gemaakt, maar ook echt laten leven binnen het projectteam. Dit door middel van de invoering van periodiek terugkerende sessies met alle rolhouders en het direct betrekken van de teamleden uit andere clusters.

INTEGRALITEIT

Door nauwe samenwerking met de collega’s binnen Projectbeheersing, is het cluster uitgegroeid tot een hecht team met een uniforme aanpak. Door tezamen met de risico- en financieel manager de rolhouders te challengen ging er geen input verloren en groeide het draagvlak voor integraal toetsen en de wijze van rapporteren.