side-area-logo
OVER CHARM
PROGRAMMA CHARM 

In het programma CHARM werkt Rijkswaterstaat aan future-proof wegverkeercentrales en innovatief wegverkeersmanagement. Het huidige wegverkeersmanagement kent een lappendeken van maatwerksystemen van verschillende leveranciers. Het in stand houden van de huidige oplossing kost onnodig veel geld en innovaties op het huidige technische landschap zijn lastig te realiseren. De continuïteit van het huidige systeem is in het geding en de werkdruk in verkeerscentrales onnodig hoog. Bovendien wil Rijkswaterstaat haar areaal kunnen uitbreiden. Dit wordt steeds ingewikkelder met de huidige systemen.   

PROJECT CHARM ATMS 

Om van circa 30 systemen naar 1 landelijk uniform platform te gaan, is het project CHARM ATMS (Advanced Traffic Management System) verantwoordelijk voor het vervangen van een groot aantal van de huidige applicaties in de verkeerscentrales. Het nieuwe en uniforme Dynac platform zal in de toekomst leiden tot een efficiëntere werkwijze. Het betekent echter ook een ingrijpende verandering in de werkomgeving voor de medewerkers in de verkeerscentrales. Zodoende wordt er nauw samengewerkt met het project CHARM IWB (Implementatie, Werkprocessen en Beheer), dat is ingericht om veranderingen in de werkomgeving te begeleiden. 

Een flinke opgave dus. Zodoende is CHARM momenteel het grootste IT-programma van Rijkswaterstaat. PrYme Professionals draagt dan ook met trots een steentje bij aan dit programma middels projectbeheersing van het project CHARM-ATMS.  

DE ROL VAN PRYME

Vanaf begin 2016 levert PrYme advies op het gebied van planning en risicomanagement voor het CHARM ATMS project. Voor een dergelijk omvangrijk project is het ophalen van de juiste informatie een flinke uitdaging. Informatie die daarentegen zeer waardevol is voor het projectteam en inzicht geeft in de sturingselementen tijd, geld en kwaliteit. Met de ondersteuning en de volledig inzet van het projectteam zijn we in staat tijdig bij te sturen wanneer dat nodig is.   

PLANNINGSGESTUURD 

De doelen van CHARM zijn ambitieus: in 2018 wordt gestart met een gefaseerde implementatie en eind 2020 dienen alle verkeerscentrales over te zijn op het nieuwe Dynac platform. Dit vraagt om een scherp toezicht op de planning en regelmatige samenwerking met het technisch team, het businessteam en het implementatieteam. Wekelijkse planningsoverleggen zijn ingesteld om werkzaamheden op korte termijn te bespreken en daaruit voortvloeiende wijzigingen in de detailplanningen direct door te voeren via MS Project. Ook lange termijn mijlpalen worden regelmatig geëvalueerd en inzichtelijk gemaakt in een hoofdlijnenplanning.   

GEZAMENLIJKE RISICOBEHEERSING 

Daarnaast wordt in samenwerking met het projectteam ook actief nagedacht over mogelijke risico’s gedurende het vervangen van de applicaties en de werkbaarheid van het platform in de toekomst. In één-op-één gesprekken worden risico’s geformuleerd en geactualiseerd en tijdens plenaire risicosessie worden beheerstrategieën van de belangrijkste risico’s uitgestippeld. De gezamenlijke benadering van toprisico’s draagt daarnaast ook bij aan het bereiken van consensus en het prioriteren van activiteiten. 

Projectbeheersing binnen het project CHARM ATMS gaat echter nog een stap verder. Zo wordt er onder andere met de leverancier meegedacht over het optimaliseren van het proces en de planning. Tegelijkertijd spelen naast de risico’s van het projectteam, ook risico’s bij de ontwikkelaar van het nieuwe platform een belangrijke rol in de projectvoortgang.   

MAANDELIJKSE MANAGEMENTRAPPORTAGE 

In het dynamische en omvangrijke speelveld van CHARM is duidelijke sturingsinformatie onmisbaar. De belangrijkste bevindingen van onze werkzaamheden worden daarom maandelijks gepresenteerd. Naast de belangrijkste conclusies met betrekking tot  veranderingen en nieuwe inzichten op het gebied van plannings- en risicomanagement binnen het project, wordt ook advies gegeven over verdere sturing op projectbeheersing.    

BETROKKEN 

Ondertussen zetten wij de zoektocht naar de optimale werkwijze voort. Door een flexibele houding en grote betrokkenheid bij het projectteam werken we in nauwe samenwerking met de teamleden toe naar een succesvolle implementatie van het nieuwe verkeersmanagement platform.