side-area-logo
OVER DE REFIT TRIDENS

Al sinds 1989 voert de Nederlandse overheid visserijonderzoek uit in de Noordzee met behulp van het vaartuig Tridens. De resultaten helpen de kwaliteit en de hoeveelheid vis in een bepaald gebied vast te stellen. Na 25 jaar trouwe dienst voldeed het vaartuig niet meer om actuele vraagstukken in visserijonderzoek te beantwoorden. De Tridens was aan vervanging toe: In twee fases werd vrijwel het hele schip ‘gerefit’. Het onderhoud bestond onder andere uit het uitbreiden van de accommodatie, een vernieuwde brug en de installatie van een dropkeel.

Vanwege de geplande visserijonderzoeken was het opstellen en hanteren van een strakke planning noodzakelijk. Een lastige taak. Het is namelijk altijd maar de vraag waar je tijdens de uitvoering tegen aanloopt, vergelijk het met de verbouwing van je huis. Lekkages, asbestgevaar, ingewikkelde technische installaties, het ontbreken van kloppende tekeningen, … Allemaal voorbeelden die flinke vertraging in de uitvoering op kunnen leveren. Onwenselijke vertraging, zeker als de planning toch al op scherp staat.

DE ROL VAN PRYME
DRAAGVLAK

Bij PrYme houden we wel van een flinke uitdaging. Dit project maakte deel uit van een vijftal andere onderhoudsprojecten met een en hetzelfde projectteam. Met behulp van plenaire en individuele sessies voor zowel plannings- als risicomanagement hebben de professionals van PrYme het projectteam kunnen stimuleren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen.

KWALITEITSBORGING

Het kwaliteitssysteem is door PrYme vanaf het begin opgezet. Een moeizaam proces, maar toch zover gebracht dat de eerste toetsen konden plaatsvinden. Toetskaders en procesbeschrijvingen, door ons helder in beeld gebracht, vormen de basis voor de procestoetsen binnen het project.

PROJECTSUCCES

Met veel plezier en vol goede moed is er hard gewerkt om zowel de deadline van januari 2015 als februari 2016 te behalen. Met succes! Op 18 februari heeft het projectteam geproost op de nieuwe Tridens.