side-area-logo
VISUELE ONDERSTEUNING
een voorbeeld van een planningsplaat voor één van onze opdrachtgevers in de maritieme sector
VERBEELDING VAN HET PROCES

Door een planning uit te tekenen wordt het tot leven gebracht. De visuele weergave activeert en inspireert teamleden tijdens werksessies. Complexe relaties kunnen overzichtelijk worden weergegeven, waarmee uw project eenvoudig uit te leggen is aan stakeholders.

een voorbeeld van een planningsplaat voor één van onze opdrachtgevers in de maritieme sector
PRESENTATIES

Elke werknemer van PrYme heeft ruime ervaring met het geven en opstellen van presentaties. Hierdoor kunnen wij met u meedenken over het presenteren van risico’s of de belangrijkste mijlpalen in uw planning, visuele ondersteuning op maat.

Diensten_Ondersteunend_tekening_VISUEEL
duidelijke visuele weergaven brengen uw team op één lijn
ZONEBORD

Wekelijks een update over wat er staat te gebeuren binnen uw team? Met het PrYme zonebord kunt u tijdens wekelijkse vergadering direct van elkaar zien wat er op de planning staat, wel zo makkelijk als u niet dagelijks naast elkaar zit.

LANGE TERMIJN WEERGAVEN

Vaak wordt het lastig om langdurige projecten makkelijk weer te geven. PrYme werkt daarom met het format van een lange termijn agenda, makkelijk om aan stakeholders te laten zien in welke fase uw project zich nu bevindt.

WELLICHT OOK INTERESSANT

Bij PrYme Professionals helpen we niet alleen met visuele ondersteuning, maar doen we nog veel meer. Wellicht kunnen we u ook met de volgende diensten op weg helpen:

PLANNINGSMANAGEMENT
Planning is voor elke organisatie en opdrachtgever essentieel. Het geeft inzicht in de doorlooptijd, prioritering en onderlinge samenhang van activiteiten. Hiermee kan de sturing en controle op processen effectief uitgevoerd worden.
RISICOMANAGEMENT
Organisaties zijn gebaat bij het ‘risicogestuurd’ leiden van hun projecten. Door in beeld te brengen welke risico’s impact hebben op het projectresultaat kunnen er tijdig maatregelen worden genomen en wordt adequate projectbeheersing mogelijk.
KWALITEITSMANAGEMENT
Terecht hechten veel bedrijven grote waarde aan het borgen en verbeteren van kwaliteit. Hierin kunnen grote stappen genomen worden door het in kaart brengen en optimaliseren van processen. Goede processen vormen de basis voor goede kwaliteit producten.