Risico­management

Organisaties zijn gebaat bij het ‘risico-gestuurd’ leiden van hun projecten. Door in beeld te brengen welke risico’s impact hebben op projectresultaten krijgt u waardevolle sturingsinformatie. Zo wordt het mogelijk om tijdig te besluiten hoe er met de risico’s wordt omgegaan. Vermijden, verminderen, overdragen of accepteren?

van projectstart naar afronding zónder risicomanagement
van projectstart naar afronding mét risicomanagement
8 foto pagina 'risicomanagement

Bespaar tijd, geld en energie

Na het vaststellen van het risicodossier, helpen de risicomanagers van PrYme om tijdens de doorlooptijd van het project de meest kritieke risico’s te bewaken. Op deze manier is het projectteam in staat vooraf beheersmaatregelen te treffen, zodat de kans dat risico’s optreden tot een minimum kan worden beperkt. Immers, achteraf repareren kost altijd meer tijd, geld en energie.

Hoe pakken wij het aan?

De risicomanagers van PrYme beschouwen risicobeheersing als een cyclisch proces. Dit kenmerkt zich in het vroegtijdig identificeren, analyseren en formuleren van risico’s en het opstellen van beheersmaatregelen. Middels het toepassen van dit cyclisch proces helpen wij onze opdrachtgevers bij het opstellen en het bewaken van een risicodossier.

Raakvlakken

Risico’s en tijd

Ook bij risicomangement kunnen onzekerheden grote invloed hebben op een tijdsplanning. Onze integrale aanpak maakt dat wij planning en risico’s als één geheel zien. Met dat totaalbeeld helpen we opdrachtgevers inzicht te krijgen in de belangrijkste risico’s, weergegeven in een Tornadodiagram. Zo kunnen we negatieve effecten bij voorbaat minimaliseren of zelfs voorkomen.

Risico’s en kwaliteit

Risico’s hangen ook samen met kwaliteitsborging. Door projectrisico’s te koppelen aan een hoger niveau, de processen binnen een organisatie, kunnen deze processen verbeterd worden. Wat hebben we geleerd van de risico’s die zijn opgetreden of waarvan we verwacht hadden dat ze zouden optreden? Kunnen we een proces verbeteren met deze ‘lessons learned’? Het antwoord is een volmondig ‘Ja!’. Ook daarbij willen de professionals van PrYme u graag helpen.

Onze risicomanagers

Maak kennis met onze risicomanagers. Ze helpen u graag op weg bij het opstellen, bewaken en aanpassen van uw risicodossier. Termen als RISMAN, beheersmaatregelen en risicoscores zijn ons niet vreemd. Waar onzekerheden zijn, zijn ook kansen en daar worden wij allemaal enthousiast van. Daarnaast denken we graag mee over de wijze waarop een project risico-gestuurd te werk kan gaan en beheersmaatregelen op tijd uitgevoerd worden, zodat uw project niet voor onverwachte verrassingen komt te staan!

Wilt u meer weten over wat onze planners voor u kunnen betekenen neem contact op

Tjan_Sansaar_vrijstaand

Tjan Sansaar

Directeur PrYme Professionals

Opdrachtgevers

Download de brochure

U kunt uw gegevens invullen. Hierna zal u een mail ontvangen met de brochure.