Projecten

21 september 2022
Programma Charm In het programma CHARM werkt Rijkswaterstaat aan future-proof wegverkeercentrales en innovatief wegverkeersmanagement. Door het intensieve gebruik van het Nederlandse wegennet zijn de eisen die aan verkeersmanagement worden gesteld hoog. Het huidige wegverkeersmanagement is momenteel echter een lappendeken van…
21 september 2022
LUV VTS is een sprekend voorbeeld van een project waarbij PrYme Professionals een zeer gevarieerd portfolio aan ondersteuning heeft geboden. LUV VTS is een…
21 september 2022
Maritiem Informatievoorziening Service Punt (MIVSP) is een project van Rijkswaterstaat en omvat de aanschaf, plaatsing en onderhoud van verschillende sensoren die benodigd zijn voor…
12 september 2022
Gemeente Haarlem heeft de ambitie om per 2040 geheel aardgasvrij te zijn en werkt momenteel hard aan een duurzame, groene en schone stad. Eén…

Opdrachtgevers

Download de brochure

U kunt uw gegevens invullen. Hierna zal u een mail ontvangen met de brochure.