side-area-logo
PRYME FRAMEWORK

Het PrYme Framework toont onze benadering van integrale projectbeheersing. Het geeft een overzicht van het traject dat we met onze klanten doorlopen. In het framework zijn de producten die wij leveren beschreven en hun onderlinge relaties weergegeven. Dit verschaft alle bij de projectbeheersing betrokken teamleden duidelijkheid en vormt hiermee de basis voor een goede samenwerking. De informatie op de onderstaande pagina neemt u op hoofdlijnen mee door het framework. Bekijk onze brochure voor een stap-voor-stap uitwerking.

FASE 1 – RANDVOORWAARDEN OPSTELLEN

In fase 1 wordt een snelle scan gemaakt van de aanwezige technieken van projectbeheersing op uw project. Ook wordt bekeken en overlegd welke producten het beste aansluiten en het meeste resultaat boeken. Na overeenstemming wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten om integrale projectbeheersing te starten.

PrymeMethodiek_1_STARTOVEREENKOMST
FASE 2 – PROJECTSTRUCTUUR OPZETTEN

In fase 2 worden als basisproducten een Product Breakdown Structure (PBS) en/of Work Breakdown Structure (WBS) opgesteld. Dit zijn diagrammen met respectievelijk alle op te leveren producten en al het benodigde werk in uw project. Ook wordt een uitgangspuntendocument opgesteld met alle afspraken voor het uitvoeren van de PrYme werkzaamheden.

PrymeMethodiek_2_PROJECTSTRUCTUUR
FASE 3 – BASISPRODUCTEN OPSTELLEN

Fase 3 zorgt voor de basisproducten. Met behulp van de PBS en WBS uit fase 2 wordt een eerste planning opgesteld. Dit is een netwerkplanning met een taak, doorlooptijd en overige informatie. Tegelijkertijd worden ook een risicodossier en initiële raming opgeleverd.

PrymeMethodiek_3_BASISPRODUCTEN
FASE 4 – RISICOGESTUURD WERKEN

In fase 4 worden met de projectrisico’s en gekoppelde scores en beheersmaatregelen uit het risicodossier, nieuwe producten als een probabilistische planning en probabilistische raming mogelijk. Dit betekent dat onzekerheden in uw planning worden doorgerekend waarmee realistischer gerapporteerd kan worden. In deze fase worden ook de voorbereidingen getroffen voor de kwaliteitsborging van processen.

PrymeMethodiek_4_RISICOUITWERKING
FASE 5 – INTERNE KWALITEITSBORGING

Fase 5 staat in het teken van kwaliteitsborging. Door middel van toetsing en audits van het toetsplan en de procesrisico’s, beogen wij de kwaliteit van uw processen continu te verbeteren en zodoende te optimaliseren.

PrymeMethodiek_5_KWALITEITSBORGING
CONTINU – RAPPORTAGE, MONITORING EN VISUELE ONDERSTEUNING

Ter monitoring worden onze bevindingen verwerkt in (maandelijkse) rapportages. Hiermee wordt de projectmanager voorzien van informatie over beheersingsproces en de status van de producten. Daarnaast adviseren wij hierin wat er op het gebied van projectbeheersing nog verbeterd kan worden. Visuele ondersteuning bieden we door de beheersingsinformatie op een heldere en aansprekende manier weer te geven.

Diensten_cyclus_FINANCIEEL_04_black