MIVSP

Delen

Maritiem Informatievoorziening Service Punt (MIVSP) is een project van Rijkswaterstaat en omvat de aanschaf, plaatsing en onderhoud van verschillende sensoren die benodigd zijn voor de exploitatie en veiligheid van offshore windparken.

De sensoren die geplaatst worden op de platformen van TenneT voor de Nederlandse kust zijn onder andere nautische radars, vogelradars, AIS, VHF, meteorologische systemen zoals wind-, neerslag- en temperatuurmeters en vleermuisdetectie.

De rol van Pryme

Sinds februari 2018 levert PrYme advies op het gebied van planning- en risicomanagement.

 

 

 

 

 

Planningsgestuurd

De binnen MIVSP gestelde deadlines zijn door het offshore karakter van het project zeer hard. Om die reden is scherp toezicht op de planning en goede samenwerking tussen het projectteam, TenneT en de bouwers van de platformen (HSM offshore en Petrofac) dan ook vereist. Door nauw samen te werken met alle betrokkenen kan snel en gedegen advies worden gegeven over hoe te anticiperen in de dynamische offshore wereld.

Risicobeheersing

Naast nauwe betrokkenheid om te sturen op de planning is PrYme betrokken bij de risicobeheersing. In samenwerking met het projectteam wordt nagedacht over de mogelijk risico’s die plaatsing van de sensoren en radars op de platformen kunnen belemmeren. Door het inventariseren en actualiseren van risico’s in één op één gesprekken en deze in plenaire sessies uit te werken in beheers strategieën, is zowel eigenaarschap van risico’s gecreëerd als consensus over hoe deze risico’s te beheersen. 

Integrale projectbeheersing

Interactief & vernieuwend

Visueleweergave

Service binnen handbereik

Uitstekende prijs-kwaliteit

Geïntereseerd?

Share

Download de brochure

U kunt uw gegevens invullen. Hierna zal u een mail ontvangen met de brochure.