Warmtenet Schalkwijk

Delen

Gemeente Haarlem heeft de ambitie om per 2040 geheel aardgasvrij te zijn en werkt momenteel hard aan een duurzame, groene en schone stad. Eén van de eerste grote stappen op weg naar het realiseren van deze duurzaamheidsambitie is de aanleg van een warmtenet in de wijk Meerwijk (onderdeel van stadsdeel Schalkwijk).

De rol van pryme

PrYme is sinds december 2018 betrokken bij het project Warmtenet Schalkwijk en levert ondersteunende diensten op het gebied van visualisaties, planning- & risicomanagement.
Visualisaties

Door middel van visualisaties heeft PrYme de afhankelijkheden van de deelprojecten inzichtelijk gemaakt. Onder deze deelprojecten valt onder andere de realisatie van duurzame warmtebronnen (geothermie, aquathermie & restwarmte datacenter), de aanleg van de benodigde infrastructuur tussen de bronnen en de wijk en het distributienetwerk in de wijk zelf. Daarnaast moet een organisatie de rol van warmteleverancier op zich nemen en moeten woningen en andere gebouwen worden klaargemaakt voor aansluiting op het warmtenetwerk.

Planningsgestuurd

De doelstelling van gemeente Haarlem om per 2040 aardgasvrij te zijn is ambitieus, maar noodzakelijk om de klimaatdoelstelling zoals opgenomen in het Klimaatakkoord te halen. Omdat de aanleg van het warmtenet een grote investering is, zal het warmtenet in eerste instantie worden gerealiseerd in Meerwijk, één van de vier wijken van stadsdeel Schalkwijk.

Meerwijk wordt vervolgens gefaseerd aangesloten op het warmtenet; eerst worden grote gebouwen en complexen aangesloten (zoals flats van woningcorporaties, scholen, zorgcentra en kantoren). Vervolgens kunnen ook particulieren zich aansluiten op het warmtenet.

Om overlast in Meerwijk te minimaliseren wordt het warmtenet tegelijkertijd met project ‘integrale vernieuwing openbare ruimte’ (IVORIM) aangelegd. Hierdoor hoeven de straten in de wijk slechts één keer worden opengebroken. Dit vraagt echter om nauwkeurige afstemming tussen beide projecten; een aspect wat het plannen voor dit project des te uitdagender maakt.

Gezamenlijke risicobeheersing

Naast het in kaart brengen van afhankelijkheden wordt in samenwerking met het projectteam actief nagedacht over mogelijke risico’s die gedurende de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het warmtenet kunnen optreden. De belangrijkste risico’s worden tijdens plenaire sessies geïnventariseerd. Mogelijke oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen zijn vervolgens tijdens individuele gesprekken verder uitgewerkt.

Betrokken

Ondertussen zetten wij de zoektocht naar de optimale werkwijze voort. Door een flexibele houding en grote betrokkenheid bij het projectteam werken we in nauwe samenwerking met de teamleden toe naar een duurzaam, groen en schoon Haarlem.

Integrale projectbeheersing

Interactief & vernieuwend

Visueleweergave

Service binnen handbereik

Uitstekende prijs-kwaliteit

Geïntereseerd?

Share

Download de brochure

U kunt uw gegevens invullen. Hierna zal u een mail ontvangen met de brochure.