side-area-logo
ONZE DIENSTEN
PLANNINGSMANAGEMENT

Planning is voor elke organisatie en opdrachtgever essentieel. Het geeft inzicht in de doorlooptijd, prioritering en onderlinge samenhang van activiteiten. Hiermee kan de sturing en controle op processen effectief uitgevoerd worden.

RISICOMANAGEMENT

Organisaties zijn gebaat bij het ‘risicogestuurd’ leiden van hun projecten. Door in beeld te brengen welke risico’s impact hebben op het projectresultaat kunnen er tijdig maatregelen worden genomen en wordt adequate projectbeheersing mogelijk.

KWALITEITSMANAGEMENT

Terecht hechten veel bedrijven grote waarde aan het borgen en verbeteren van kwaliteit. Hierin kunnen grote stappen genomen worden door het in kaart brengen en optimaliseren van processen. Goede processen vormen de basis voor goede kwaliteit producten.

ONS WERK
LUV-VTS
LUV-VTS

LUV VTS is een sprekend voorbeeld van een project waarbij PrYme Professionals geruime tijd een zeer gevarieerd portfolio aan ondersteuning biedt…

blankenburgverbinding
A24 BLANKENBURG

Het project Blankenburgverbinding komt voort uit de MIRT-verkenning “Rotterdam Vooruit” en het daaruit volgende “Masterplan Rotterdam Vooruit”…

refit tridens
REFIT TRIDENS

Vanwege de geplande visserijonderzoeken was het opstellen en hanteren van een strakke planning onvermijdelijk. Een lastige taak…

ONS TEAM

Grote projecten helpen beheersen en verbeteren. Dat is wat je bij PrYme Professionals doet, via planning, risicomanagement en kwaliteitsborging. We zijn trots op ons jonge team. Stuk voor stuk mensen met een gezond verstand, een scherpe blik én hart voor de zaak. Naast onze opdrachten voor organisaties als Rijkswaterstaat, besteden we ook veel aandacht aan het functioneren van onze interne organisatie. Dat is per slot van rekening onze basis, de plek waar we graag ‘thuiskomen’. Ons team is het belangrijkste ingrediënt van ons succes.

VOLG ONS OP LINKEDIN!
Tumbnail_ready_Linkedin_150x150
WERKEN BIJ PRYME?
Tumbnail_ready_IconCapaciteitsmanagement_150x150
OPDRACHTGEVERS