CHARM

Programma Charm In het programma CHARM werkt Rijkswaterstaat aan future-proof wegverkeercentrales en innovatief wegverkeersmanagement. Door het intensieve gebruik van het Nederlandse wegennet zijn de eisen die aan verkeersmanagement worden gesteld hoog. Het huidige wegverkeersmanagement is momenteel echter een lappendeken van maatwerksystemen en de instandhouding hiervan kost onnodig veel geld. De continuïteit staat hierdoor in het geding. […]

LUV VTS

LUV VTS is een sprekend voorbeeld van een project waarbij PrYme Professionals een zeer gevarieerd portfolio aan ondersteuning heeft geboden. LUV VTS is een project van Rijkswaterstaat en omvat het Landelijk en Uniform Vervangen (LUV) van Vessel Traffic Services (VTS). De vervanging en het onderhoud van deze huidige systemen is nodig om de veiligheid en […]

MIVSP

Maritiem Informatievoorziening Service Punt (MIVSP) is een project van Rijkswaterstaat en omvat de aanschaf, plaatsing en onderhoud van verschillende sensoren die benodigd zijn voor de exploitatie en veiligheid van offshore windparken. De sensoren die geplaatst worden op de platformen van TenneT voor de Nederlandse kust zijn onder andere nautische radars, vogelradars, AIS, VHF, meteorologische systemen […]

Warmtenet Schalkwijk

Gemeente Haarlem heeft de ambitie om per 2040 geheel aardgasvrij te zijn en werkt momenteel hard aan een duurzame, groene en schone stad. Eén van de eerste grote stappen op weg naar het realiseren van deze duurzaamheidsambitie is de aanleg van een warmtenet in de wijk Meerwijk (onderdeel van stadsdeel Schalkwijk).

Download de brochure

U kunt uw gegevens invullen. Hierna zal u een mail ontvangen met de brochure.